Du skal logge ind for at skrive en note

Danmark er et industriland. Derfor er det også industrivarer, der præger vores vareeksport. (vi ser lidt senere i dette kapitel på Danmarks eksport af tjenesteydelser). Det fremgår af tabel 22.2, hvor de forskellige varegrupper, der indgår i henholdsvis den danske eksport og import, er vist.

Vedrørende importen af varer fremgår det, at næsten 30 pct. er forbrugsvarer. Resten er råvarer, halvfabrikata og maskiner, der medgår til produktionsprocessen i danske virksomheder.

Med hensyn til eksporten ses, at industrivarer udgør tre fjerdedele af den samlede eksport, mens landbrugsvarer udgør godt 9 pct. Især landbrugseksporten har gennem de seneste 20 år fået mindre betydning. I 1974 udgjorde eksporten af landbrugsprodukter således 20 pct. af den samlede eksport.

Du skal logge ind for at skrive en note

Tabel 22.2 Danmarks eksport og import fordelt på varegrupper i 2012

Kilde: Statistisk Tiårsoversigt 2013. Opdateret sept. 2013.
Pct. af total EksportPct. af total Import
Landbrugsprodukter9,5Varer til direkte anvendelse i landbrug og byggeri10,0
Animalske
77
Vegetabilske
1,8Varer til direkte anvendelse i industrien mv.28,9
Fisk, krebs mv.2,0
Industriprodukter74,1Brændselsstoffer (olie og el)10,6
Konserves
1,2Maskiner og kapitaludstyr12,1
Kemiske varer
17,2Transportmidler5,7
Tekstil og beklædning
4,7Forbrugsvarer29,9
Metalvarer
5,2
Næringsm., drikkevarer og tobak
9,4
Maskiner og instrumenter
24,1
Fodtøj og beklædning
6,0
Møbler
2,1
Varige forbrugsvarer (ekskl. biler)
4,2
Øvrige industriprodukter
19,6
Andre forbrugsvarer
10,3
Brændselsstoffer, el mv. 10,6Andre importvarer1,3
Andre varer (bl.a. skind)1,7
Eksport i mia. kr. 612,5Import i mia. kr. 533,3
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761628671. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018